Home

Het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies (IMaMS) werd opgericht op 18 maart 2009 binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UA). Het betreft een initiatief in nauwe samenwerking met de Université Mohammed I in Oujda (Noordoost-Marokko). Het IMaMS kwam tot stand in het kielzog van de aandacht voor Marokko binnen de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) van de UA.

Lees meer...

L' Institut pour les Études Marocaines et Méditerranéennes (IMaMS) a été fondé le 18 mars 2009 au sein de la Faculté des Sciences Politiques et Sociales de l'Université d'Anvers (UA). Il s'agit d'une initiative en close coopération avec l'Université Mohammed I à Oujda (Région d'Oriental - Maroc). L'IMaMS est le fruit de l'attention que l'USOS, la Fondation Universitaire pour la Coopération au Développement de l'UA, veut porté aux procès de développement du Maroc.

Lire plus...

 

Laatste nieuws

Make America great again

rtr (2017) Trump stopt decennialange traditie: geen Iftar-maaltijd, in: De Standaard, 25.06.2017.

Voor het eerst sinds jaren, vieren de bewoners van het Witte Huis het einde van de Ramadan niet mee.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de moslimgemeenschap in zijn land wel gefeliciteerd maar hij gaat geen Iftar organiseren, zo heet de traditionele maaltijd op het einde van het vasten.