Het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies (IMaMS) werd opgericht op 18 maart 2009 binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UA). Het betreft een initiatief in nauwe samenwerking met de Université Mohammed I in Oujda (Noordoost-Marokko). Het IMaMS kwam tot stand in het kielzog van de aandacht voor Marokko binnen de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) van de UA.

Lees meer...

L' Institut pour les Études Marocaines et Méditerranéennes (IMaMS) a été fondé le 18 mars 2009 au sein de la Faculté des Sciences Politiques et Sociales de l'Université d'Anvers (UA). Il s'agit d'une initiative en close coopération avec l'Université Mohammed I à Oujda (Région d'Oriental - Maroc). L'IMaMS est le fruit de l'attention que l'USOS, la Fondation Universitaire pour la Coopération au Développement de l'UA, veut porté aux procès de développement du Maroc.

Lire plus...

 

Laatste nieuws

De islam voor ongelovigen

Leyers, Jan (2019) De islam voor ongelovigen. Jan Leyers over de Europese moslims, in: De Standaard der Letteren, 19.04.2019, pp. L12-L14.

Afgelopen week mocht Jan Leyers de E. Du Perronprijs in ontvangst nemen voor zijn boek Allah in Europa. Het reisverslag van een ongelovige. Hier leest u het dankwoord dat hij uitsprak op de prijsuitreiking.