De nieuwe verscheidenheid

Roel Jennissen, Godfried Engbersen, Meike Bokhorst en Mark Bovens (2018) De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 217 p.
 
Ten geleide 7 1 Diversiteit naar herkomst in Nederland 9 1.1 Een wisseling van perspectief 9 1.2 Over diversiteit naar herkomst en hoe die te meten 14 1.3 Gevolgen voor sociale cohesie en economie 17 1.4 Opzet: een ander perspectief op migratie en diversiteit in Nederland 19 2 Hoe Nederland een zeer divers land werd 21 2.1 Hoe de internationale migratie naar Nederland veranderde 21 2.2 Diversiteit naar herkomst in Nederland, 1972-2016 25 2.3 In de toekomst meer diversiteit 27 2.4 Conclusie: Nederland wordt steeds diverser naar herkomst 29 3 Het meten van diversiteit naar herkomst 33 3.1 Methoden om diversiteit naar herkomst te meten 33 3.2 Een Herfindahl-Hirschman-Index gebaseerd op achttien groepen 35 3.3 De meerwaarde van een verfijndere hhi 37 3.4 “Verborgen” diversiteit naar herkomst: voorsteden, expatgemeenten en grensgemeenten 40 3.5 Onderschatte en overschatte diversiteit naar herkomst 42 3.6 Conclusie: een geavanceerde hhi geeft een veel verfijnder beeld van diversiteit naar herkomst 46 4 De nieuwe verscheidenheid in kaart 49 4.1 Hoe divers is Nederland? 49 4.2 Diversiteit naar herkomst in Nederlandse gemeenten 51 4.3 Een divers verhaal over drie steden 58 4.4 Conclusies: grote verscheidenheid binnen en tussen gemeenten 72 5 Diversiteit naar herkomst en sociale cohesie 75 Coauteurs: Iris Glas en Laura Mulder 5.1 Verscheidenheid en samenhang 75 5.2 Diversiteit naar herkomst en drie aspecten van sociale cohesie 77 5.3 Diversiteit naar herkomst en sociaal kapitaal 83 5.4 Diversiteit naar herkomst en verliesgevoelens 94 5.5 Diversiteit naar herkomst en sociale veiligheid 104 5.6 Conclusies: een hogere verscheidenheid naar herkomst maakt het samenleven ingewikkelder 115 5.7 Discussie 117 5 6 Diversiteit naar herkomst en economische groei 123 Coauteurs: Hanneke Leeuwestein en Casper de Vries 6.1 Verscheidenheid en economie 123 6.2 Is migratie goed voor de economie in het land van bestemming? 124 6.3 Economische aspecten van diversiteit naar herkomst 126 6.4 Meer innovatie of meer miscommunicatie? 128 6.5 Data en methoden 132 6.6 Resultaten: diversiteit naar herkomst hangt niet samen met regionale economische groei 135 6.7 Conclusies 139 7 De nieuwe verscheidenheid: richtingen voor beleid 143 Coauteur: Will Tiemeijer 7.1 De toenemende verscheidenheid naar herkomst 144 7.2 Grote verschillen tussen en binnen gemeenten 147 7.3 De gevolgen van diversiteit voor sociale samenhang en economie 151 7.4 Verscheidenheid als realiteit 154 7.5 Zes beleidsrichtingen 156 7.6 Van nieuwe naar alledaagse verscheidenheid 161 Literatuurlijst 165 Bijlage 3.1 De indeling van landen van herkomst van inwoners van Nederland in geo-linguïstische groepen 179 Bijlage 4.1 Diversiteit naar herkomst in alle Nederlandse gemeenten 187 Bijlage 5.1 Beschrijvende en multivariate statistieken met betrekking tot de analyses over buurtcohesie 193 Bijlage 5.2 Beschrijvende en multivariate statistieken met betrekking tot de analyse over thuisgevoelens 199 Bijlage 5.3 Beschrijvende en multivariate statistieken met betrekking tot de analyses over sociale veiligheid 205 Lijst van gesproken personen 215