Sam Van Rooy (Vlaams Belang) over de islam


 

Brinckman, Bart (2018) Doorbraak doorbreekt cordon, in: De Standaard, 12.06.2018, p. 12.

Doorbraak Boeken publiceert het islamkritische boek van Vlaams Belanger Sam Van Rooy. ‘Ernstige mensen verdienen het om uitgegeven te worden.’

VAN ONZE REDACTEUR 

Drie jaar geleden kreeg Karl Drabbe bij uitgeverij Pelckmans zijn ontslagbrief. De oorzaak zou de wenkende publicatie van Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over het postmodernisme, Europa, islam geweest zijn. Naar verluidt leidde het islamkritische boek van Wim Van Rooy binnen de uitgeverij tot onmin. Zelf houdt Drabbe zich aan de afgesproken zwijgplicht.

Vanavond presenteert Sam Van Rooy, zoon van, Voor vrijheid dus tegen islamisering. Als uitgever van Doorbraak Boeken ziet Drabbe best de ironie van het lot, want het boek betekent een primeur: voor het eerst hoeft een Vlaams Belanger niet naar het buitenland (Tom Van Grieken publiceerde bij Uitgeverij Van Praag) of naar de eigen uitgeverij Egmont om een politiek manuscript te slijten. Doorbraak Boeken, een spin-off van de gelijknamige nieuws­site, vult de leemte.

Drabbe zelf heeft dat cordon nooit goed begrepen. ‘Ik maak steeds abstractie van de partijaanhorigheid. Voor mij is dat irrelevant. Als ernstige mensen een ernstig boek schrijven, dan verdient dat om te worden uitgegeven. De boodschap in een boek blijft belangrijker dan de auteur. Binnen Doorbraak hebben we het manuscript van Van Rooy wel besproken. De uitgave bewijst de positieve uitkomst van dat overleg.’

Van Rooy voorspelt een godsdienstoorlog en eindigt met een verwijzing naar de Bartholo­meusnacht

Van partijkopstuk Gerolf Annemans is de frustratie bekend omdat hij nooit bij een reguliere uitgeverij terechtkon. ‘Als intellectueel vind ik het jammer. Het maakt het debat in Vlaanderen dodelijk ziek’, zei het Europarlementslid. Drabbe toont begrip voor de verzuchting. ‘Zijn historische essay 1914-2014: van loopgraven tot republiek uit 2014 zou zeker in aanmerking komen om door ons te worden uitgegeven.’

Doorbraak Boeken zet zich ondertussen stevig in de markt als uitgever van het rechtse boek. Het duo Veerle Wouters en Hendrik Vuye bezorgde Drabbe al enkele – voor het genre toch – bestsellers. Ook de verzamelde columns van Jean-Marie Dedecker waren een schot in de roos. Eind september volgt het nieuwe boek van Theo Francken (N-VA) over migratie.

Gesluierde vrouwen? ‘Tuig’

Sam Van Rooy (32) presenteert zich als rijzende ster bij Vlaamse Belang. Vanop de derde plaats mag een zitje in de Antwerpse gemeenteraad dit najaar geen probleem zijn. Enkele jaren geleden kreeg hij als medewerker van Geert Wilders de bons omdat hij op sociale media gesluierde vrouwen als ‘tuig’ had omschreven. Hij koketteert nog steeds met zijn goede relaties met de PVV-voorzitter. Thierry Baudet, de excentrieke voorzitter van Forum voor Democratie, noemt hij een persoonlijke vriend.

‘De boodschap in een boek blijft belangrijker dan de auteur’KAREL DRABBEUitgever Doorbraak

Maar de huidige woordvoerder van Filip Dewinter mikt hoger. Volgend jaar wil hij wat graag naar het Vlaams of federale parlement. Daar zijn de plaatsen erg duur. Voorzitter Van Grieken trekt zeker de Vlaamse lijst en als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen meevalt, dan verdwijnt Filip Dewinter niet uit de Kamer. Zijn compromisloos islamkritische profiel, dat zelfs Belangers soms doet knarsetanden, lijkt bij momenten eerder een rem dan een springplank.

Absolute migratiestop

‘De vrolijke zorgeloosheid van het cordon sanitaire kunnen we ons niet meer veroorloven. Wie zorgelijke dingen schrijft over de islam, verdient een antwoord’, schrijft de Nederlandse hoogleraar Paul Cliteur in het voorwoord van het boek. Hij stelt zich de vraag of de fatwa tegen Salman Rushdie of de raid op Charlie Hebdo ‘incidenten of precedenten’ zijn van de aan de islam verbonden ‘grote moeilijkheden’. Van Rooy antwoordt met een dystopische ‘litanie’, waarbij hij deze godsdienst als een existentiële bedreiging neerzet.


 


De Vlaams Belanger bedient zich ijverig van de sociale media. Onder de noemer Maar wat is dat dan toch, die #islamisering? brengt hij sinds 2012 dagelijks verslag uit over de gevolgen van de islamisering in binnen- en buitenland. Het overzicht van zes jaar getweet vormt de kern van het boek. Dat wordt aangevuld met een rist citaten van tientallen auteurs, die de onverenigbaarheid van de islam met de westerse cultuur in de verf zetten. Daarbij onderstreept Van Rooy de medeplichtigheid van de ‘kapitalist, de liberaal, de “links-progressieve” wereldverbeteraar en de gutmenschlicheutopist’.

De auteur plaatst de doortrapte islamitische voorhoedes tegenover de lakse en ­naïeve elites in Europa, die nietsvermoedend hun ondergang tegemoet lopen. Van Rooy heeft een eenvoudige remedie: een absolute migratiestop. Geen enkele islamiet mag Europa nog binnen. Hij hoopt op een wederwoord, op een tegenreactie. Hij voorspelt een godsdienstoorlog. En eindigt met een verwijzing naar de Bartholomeusnacht.

Sam Van Rooy, Voor vrijheid dus tegen islamisering, Doorbraak Boeken, Antwerpen, 252 blz, 22,5 euro