Zijn we even streng voor andere godsdiensten als voor de islam?

Pauli, Walter (2018) Zijn we even streng voor andere godsdiensten als voor de islam?, in: Knack, 16.05.2018.

Een Nederlandse aartsbisschop deed uitspraken waarmee een imam een banvloek over zich zou afroepen. Een essay over dubbele standaarden in de Lage Landen.