Zorg voor de oudere migrant

Steunenberg, Bas (2017) Zorg voor de oudere migrant, Houten: Bohn Stafleu van Loghum,90 p. [ISBN/ISSN 9789036817578]

·        Geeft student inzicht in de wensen en behoeften van oudere migranten als het om persoonlijke of lichamelijke verzorging gaat

·        Biedt student ondersteuning bij de communicatie met oudere migranten

·        Helpt bij het inzicht krijgen in de eigen identiteit in relatie tot diversiteit in de samenleving

·        Geeft student kennis en vaardigheden hoe te handelen bij oudere migranten in de palliatieve fase, dementie en in de eerstelijnszorg en thuiszorg bij de meest voorkomende gezondheidsproblemen

·        Het beeldmateriaal en de casuïstiek is aansprekend voor studenten en laat het begrip diversiteit in de ouderenzorg leven

Omschrijving

Dit boek start met een hoofdstuk over de eigen identiteit in een veranderende cultuur. Wat zijn jouw wensen en behoeften als zorgprofessional en hoe kijken anderen daarnaar? De hoofdstukken die volgen gaan over de leefstijl en gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij oudere migranten, zoals immobiliteit en diabetes 2, over cultuursensitieve communicatie door zorg- en welzijnprofessionals. Verder wordt ingezoomd op de specifieke wensen vanuit deze groep in de palliatieve fase en de zorg rond mensen met dementie. Tot slot een hoofdstuk over de emotionele gezondheid, te weten depressie en eenzaamheid. Serieuze aandachtspunten als het gaat om herkenning en behandeling in de zorgverlening aan deze groep

Het boek is ontwikkeld voor onderwijsdoeleinden en is geschikt voor studenten van hbo-opleidingen voor zorg en welzijn. Ook voor professionals in het werkveld biedt het boek veel praktische handvatten. Op de bijbehorende website staan veel oefeningen, voorbeelden voor  workshops, hoorcolleges en toetsopdrachten. Hierdoor is deze uitgave direct toepasbaar in het onderwijs en voor bij- en nascholing.

Bas Steunenberg is psycholoog en werkt sinds een aantal jaren aan projecten om de toegankelijkheid van zorg en welzijn voor oudere migranten te vergroten. Dit door een meer cultuursensitief klimaat in de instellingen te creëren en ook door de stem van de oudere migranten kracht bij te zetten. Bas werkt als Hogeschool Hoofddocent aan de Hogeschool Utrecht. 

Zie ook: http://anet.be/submit.phtml?UDses=69632588%3A489561&UDstate=1&UDmode=&UD...